Need Help ?
Call: +977- 011620085
News Flash
शिक्षकहरुको निकासा २०७४, विद्यालय कर्मचारीहरुको निकासा २०७४, ईसीडी निकासा २०७४, सीएलसी निकासा २०७४ तथा एसएसडीपीको निकासा भएको छ निकासामा गई डाउनलोड गरी हेर्न सकिन्छ ।|| "हामी सबैको इच्छा निशुल्क अनिवार्य आधारभूत शिक्षा"- भर्ना अभियान २०७४|| बालविकासको निकासा २०७३ फागुण भएको छ हेर्न तथा डाउनलोड गर्न निकासामा जानुहोला|| SSDP तर्फको निकासा २०७३ भएको छ हेर्न र डाउनलोड गर्न निकासामा जानु होला|| दोस्रो चौमासिक निकासा २०७३ फागुण निकासा भयो हेर्नका लागि निकासामा गइ डाउनलोड गर्नुहोला ।|| प्रथम चौमासिक शाखागत कार्य सम्पादन बुलेटिन प्रकािशत भएको छ । प्रकाशनमा गएर डाउनलोड गरेर पढ्न सकिन्छ ।|| लेखापरीक्षण कार्य गर्न इच्छुक लेखापरीक्षकहरुलाई सूचना ।|| लेखा परीक्षण सम्बन्धमा विद्यालयहरुलाई सूचना !||

जिल्ला शिक्षा कार्यालय सिन्धुपाल्चोक अन्तर्गतका विद्यालयहरुमा मिति २०४९।०९।२०अघिदेखि २०७२।०६।०२ सम्म नियुक्ति पाइ अविच्छिन्न कार्यरत अस्थायी शिक्षक विवरण,विवरणमा त्रुटी भएमा सुचना प्रकाशित भएको २ दिन भित्र प्रमाण पुग्ने कागजातसहित कार्यालयमा सम्पर्क राख्न

प्रकाशित मिती:  

जिल्ला शिक्षा कार्यालय सिन्धुपाल्चोक अन्तर्गतका विद्यालयहरुमा मिति २०४९।०९।२०अघिदेखि २०७२।०६।०२ सम्म नियुक्ति पाइ अविच्छिन्न कार्यरत अस्थायी शिक्षक विवरण