Need Help ?
Call: +977- 011620085

see परीक्षाके केन्द्राध्यक्षहरु र केन्द्र

प्रकाशित मिती:  

see परीक्षाके केन्द्राध्यक्षहरु र केन्द्र

सि नं परिक्षा केन्द्रको नाम,ठेगाना केन्द्राध्यक्षको नाम, थर सम्पर्क
झिर्पू मा.वि.फुल्पिङकट्टी टंक प्रसाद पन्त 9614765597
प्राइभेट पाराडाइज मा.वि.बाह्रविसे बालकृष्ण श्रेष्ठ 9841902050
सारदा मा.वि.बाह्रविसे तोयानाथ नेपाल 9741015030
सेतिदेवी सारदा मा.वि.लामोसाँघु बासुदेवी जिसी 9851048035
बालशिक्षा मा.वि.खाडीचौर बासु पौडेल 9851047066
महेन्द्रोदय मा.वि.थुम्पाखर निलप्रसाद सुवेदी 9741051854
ककलिङ हरिसिद्धि मा.वि.ठुलोपाखर कृष्णप्रसाद खनाल 9741037829
बाघभैरव मा.वि.ठोर्कपा विष्णुप्रसाद न्यौपाने 9851131192
महेनद्रकान्ति मा.वि.कालिका केदारप्रसाद भण्डारी 9841362046
१० रत्नराज्य मा.वि.बराम्ची छन्दप्रसाद काफ्ले 9741249916
११ आनन्द मा.वि.जलविरे रुकादेवी शर्मा 9843249409
१२ ज्ञानमन्दिर नमुना मा.वि.मेलचौर तुलसीप्रसाद दंगाल 9751009758
१३ जनजागृती मा.वि.सांगाचोक पद्यप्रसाद पराजुली 9841234628
१४ रामदेवी मा.वि.सांगाचोक केशवलाल श्रेष्ठ 9851100099
१५ राजेश्वरी मा.वि.सिपापोखरे माधवप्रसाद सापकोटा 9808644664
१६ चण्डेश्वरी मा.वि.भोटसिपा रुद्रलोचन आचार्य 9751043558
१७ ऐसेलुर्खक मा.वि.बाडेगाँउ कुञ्जरमणि भट्टर्राई 9851137461
१८ कृष्णरत्न गंगा मा.वि.चौतारा धुव्रलाल श्रेष्ठ 9841290877
१९ सरस्वती मा.वि.भोटेचौर पदम बहादुर कार्की 9860064134
२० जाल्पादेवी मा.वि.बाउनेपाटी विष्णु प्रसाद गौतम 9857064912
२१ इन्द्रेश्वरी मा.वि.मेलम्ची राधाकृष्ण श्रेष्ठ 9851152996
२२ सरस्वती मा.वि.ग्याल्थुम सिताराम ढकाल 9841151787
२३ थाङपालधाप मा.वि.थाङपालधाप राधे बञ्जरा 9808594651