Need Help ?
Call: +977- 011620085
News Flash
बालविकासको निकासा २०७३ फागुण भएको छ हेर्न तथा डाउनलोड गर्न निकासामा जानुहोला|| SSDP तर्फको निकासा २०७३ भएको छ हेर्न र डाउनलोड गर्न निकासामा जानु होला|| दोस्रो चौमासिक निकासा २०७३ फागुण निकासा भयो हेर्नका लागि निकासामा गइ डाउनलोड गर्नुहोला ।|| प्रथम चौमासिक शाखागत कार्य सम्पादन बुलेटिन प्रकािशत भएको छ । प्रकाशनमा गएर डाउनलोड गरेर पढ्न सकिन्छ ।|| लेखापरीक्षण कार्य गर्न इच्छुक लेखापरीक्षकहरुलाई सूचना ।|| लेखा परीक्षण सम्बन्धमा विद्यालयहरुलाई सूचना !|| प्रथम चौमासिक निकास साउन-भदौ-असोज-कार्तिक र चाडबाड खर्च (प्राविधिकधार सहित)काे भएकाे छ ।|| विषय विशेषज्ञको फाराम भर्ने म्याद ७ दिन थप गरिएको छ ।||

परिपत्रहरू

 • कक्षा ८ को परीक्षा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा ।

  प्रकाशित मिती:  

  मितिः २०७३/११/२६     विषयः कक्षा ८ को परीक्षा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा ।   प्र.अ श्री सबै श्री कक्षा ८ सञ्चालित सबै विद्यालयहरु, सिन्धुपाल्चोक ।          प्रस्तुत विषयमा शै.स २०७३ को जिल्ला स्तरीय परीक्षा २०७३ चैत्र १० देखि ऐ १८ सम्म सञ्चालन हुने भएकाले परीक्षालाई मर्यादित र व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्न सम्बन्धित विद्

  थप हेर्नुहोस
 • SEE परीक्षा सम्बन्धमा

  प्रकाशित मिती:  

  SEE परीक्षा सम्बन्धमा समन्वय समितिका पदाधिकारी एवम् केन्द्राध्यक्षहरुको सम्पर्क नम्बर सहितको विवरण  परीक्षा समन्वय समितिका पदाधिकारीहरुको विवरण    नाम  पद&nb

  थप हेर्नुहोस
 • लेखापरीक्षण कार्य गर्न इच्छुक लेखापरीक्षकहरुलाई सूचना ।

  प्रकाशित मिती:  

  मिति २०७३।०७।०७              विषय ः लेखापरीक्षण कार्य गर्न इच्छुक लेखापरीक्षकहरुलाई सूचना ।                यस जिल्ला अर्न्तगतका सामुदायिक विद्यालयहरुको आ.व. २०७२।०७३ सम्ममा भएको आम्दानीर्-खर्चको से्रस्ता लेखापरीक्षण कार्य गर्न इच्छुक लेखापरीक्षकहरुले यस आर्थिक वर्षा लागि नेपाल चार्टस एक

  थप हेर्नुहोस
 • लेखा परीक्षण सम्बन्धमा विद्यालयहरुलाई सूचना !

  प्रकाशित मिती:  

  मितिः २०७३/०७/०७     लेखा परीक्षण सम्बन्धमा विद्यालयहरुलाई सूचना !     यस जिल्ला अर्न्तगतका सामुदायिक विद्यालयहरुको आ.व. २०७२।०७३ सम्ममा भएको आम्दानीर्-खर्चहरुको लेखापरीक्षण गराउन यस आर्थिक वर्षो लागि नेपाल चार्टस एकाउन्टेन्स् संस्था ICAN बाट पेशागत प्रमाण-पत्र लिई उक्त संस्थाबाट नविकरण गरिएको पेशागत

  थप हेर्नुहोस
 • अस्थायी शिक्षक विवरण फाराम

  प्रकाशित मिती:  

  अस्थायी शिक्षक विवरण फाराम 

  थप हेर्नुहोस