Need Help ?
Call: +977- 011620085
News Flash
बालविकासको निकासा २०७३ फागुण भएको छ हेर्न तथा डाउनलोड गर्न निकासामा जानुहोला|| SSDP तर्फको निकासा २०७३ भएको छ हेर्न र डाउनलोड गर्न निकासामा जानु होला|| दोस्रो चौमासिक निकासा २०७३ फागुण निकासा भयो हेर्नका लागि निकासामा गइ डाउनलोड गर्नुहोला ।|| प्रथम चौमासिक शाखागत कार्य सम्पादन बुलेटिन प्रकािशत भएको छ । प्रकाशनमा गएर डाउनलोड गरेर पढ्न सकिन्छ ।|| लेखापरीक्षण कार्य गर्न इच्छुक लेखापरीक्षकहरुलाई सूचना ।|| लेखा परीक्षण सम्बन्धमा विद्यालयहरुलाई सूचना !|| प्रथम चौमासिक निकास साउन-भदौ-असोज-कार्तिक र चाडबाड खर्च (प्राविधिकधार सहित)काे भएकाे छ ।|| विषय विशेषज्ञको फाराम भर्ने म्याद ७ दिन थप गरिएको छ ।||

सुझाव सम्पर्क

जिल्ला शिक्षा कार्यालय सिन्धुपाल्चोक, चौतारा

phone: 011-620117 , 011-620085, Notice Board 1618010620117

E-mail: deosindhu@yahoo.com

web site: www.deosindhupalchok.gov.np