Need Help ?
Call: +977- 011620085
News Flash
शिक्षकहरुको निकासा २०७४, विद्यालय कर्मचारीहरुको निकासा २०७४, ईसीडी निकासा २०७४, सीएलसी निकासा २०७४ तथा एसएसडीपीको निकासा भएको छ निकासामा गई डाउनलोड गरी हेर्न सकिन्छ ।|| "हामी सबैको इच्छा निशुल्क अनिवार्य आधारभूत शिक्षा"- भर्ना अभियान २०७४|| बालविकासको निकासा २०७३ फागुण भएको छ हेर्न तथा डाउनलोड गर्न निकासामा जानुहोला|| SSDP तर्फको निकासा २०७३ भएको छ हेर्न र डाउनलोड गर्न निकासामा जानु होला|| दोस्रो चौमासिक निकासा २०७३ फागुण निकासा भयो हेर्नका लागि निकासामा गइ डाउनलोड गर्नुहोला ।|| प्रथम चौमासिक शाखागत कार्य सम्पादन बुलेटिन प्रकािशत भएको छ । प्रकाशनमा गएर डाउनलोड गरेर पढ्न सकिन्छ ।|| लेखापरीक्षण कार्य गर्न इच्छुक लेखापरीक्षकहरुलाई सूचना ।|| लेखा परीक्षण सम्बन्धमा विद्यालयहरुलाई सूचना !||

जि. शि. अ.

निर्मलकुमार घिमिरे

प्रभावकारी सेवा  शैक्षिक स्तरीयता , सिकाइमा सक्षमता हाम्रो आवश्यकता भन्ने मूल शैक्षिक आदर्श वाक्यका साथ सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा शैक्षिक गतिविधिहरु भइरहेका छन् । जिल्लाको समग्र शैक्षिक प्रशासन, व्यवस्थापनका लागी स्थापित जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट मौजुदा ऐन, कानुन र नीति नियमहरुका परिधिभित्र रही कार्यान्वयन गर्ने, योजनाबद्द प्रयास गर्ने र यस्ता शैक्षिक गतिविधिहरुमा समन्वय, व्यवस्थापन र कार्यान्वयन गर्दछ । वर्तमान अन्तरिम संविधानमा भएको संबैधानिक व्यवस्थाअनुसार शिक्षालाइ हरेक बालबालिकाको नैर्सर्गिक अधिकारका रुपमा स्थापित गर्न हामी सबैको प्रयास अपरिहार्य छ । 

यसै प्रक्रियाको एक अंश जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट सम्पादन हुने कार्यहरु र द्रुत सूचनाका लागि हामीले यो साइटलाई अद्यावधिक गरेका छौ । सेवाग्राहीले हातहात र काखकाखमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा खोज्ने कुरा भेटियोस् । प्रयोग गर्नु भो धन्यवाद ।