Need Help ?
Call: +977- 011620085

जि. शि. अ.

गौरीशंकर पाण्डे

प्रभावकारी सेवा  शैक्षिक स्तरीयता , सिकाइमा सक्षमता हाम्रो आवश्यकता भन्ने मूल शैक्षिक आदर्श वाक्यका साथ सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा शैक्षिक गतिविधिहरु भइरहेका छन् । जिल्लाको समग्र शैक्षिक प्रशासन, व्यवस्थापनका लागी स्थापित जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट मौजुदा ऐन, कानुन र नीति नियमहरुका परिधिभित्र रही कार्यान्वयन गर्ने, योजनाबद्द प्रयास गर्ने र यस्ता शैक्षिक गतिविधिहरुमा समन्वय, व्यवस्थापन र कार्यान्वयन गर्दछ । वर्तमान अन्तरिम संविधानमा भएको संबैधानिक व्यवस्थाअनुसार शिक्षालाइ हरेक बालबालिकाको नैर्सर्गिक अधिकारका रुपमा स्थापित गर्न हामी सबैको प्रयास अपरिहार्य छ । 

यसै प्रक्रियाको एक अंश जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट सम्पादन हुने कार्यहरु र द्रुत सूचनाका लागि हामीले यो साइटलाई अद्यावधिक गरेका छौ । सेवाग्राहीले हातहात र काखकाखमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा खोज्ने कुरा भेटियोस् । प्रयोग गर्नु भो धन्यवाद ।