Need Help ?
Call: +977- 011620085
News Flash
SSDP तर्फको सम्पुर्ण निकासा भएको छ हेर्न र डाउनलोड गर्न निकासामा जानु होला|| जिल्ला शिक्षा कार्यालय सिन्धुपाल्चोकको सुचना । २०७२ बैशाख १२ को भूकम्प र सो पश्चातका प्राकृतिक प्रकोपहरुवाट क्षेति भइ मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थाका २ कोठे स्टील ट्रस भवन मर्मत गर्न आवश्यक भएका विद्यालयहरुले मिति २०७४ आषाढ १८ गते सम्ममा मर्मत गर्नुपर्ने स्टील|| SEE परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक । सिन्धुपाल्चोकको ( A+ = ३४ जना A= १३३ जना B+ = ३३२ जना B = ७०८ जना C+ = १५३० जना C = १२३६ जना D+ = ४०५ जना D = २१ जना E = ०० •जना NULL: 52जना) 3.85 सहित प्रथम हुने प्राइभेट प्याराडाइज ई वो स्कूल बाह्रविसे र प्रगति ई वो स्|| शिक्षकहरुको निकासा २०७४, विद्यालय कर्मचारीहरुको निकासा २०७४, ईसीडी निकासा २०७४, सीएलसी निकासा २०७४ तथा एसएसडीपीको निकासा भएको छ निकासामा गई डाउनलोड गरी हेर्न सकिन्छ ।|| "हामी सबैको इच्छा निशुल्क अनिवार्य आधारभूत शिक्षा"- भर्ना अभियान २०७४|| बालविकासको निकासा २०७३ फागुण भएको छ हेर्न तथा डाउनलोड गर्न निकासामा जानुहोला|| SSDP तर्फको निकासा २०७३ भएको छ हेर्न र डाउनलोड गर्न निकासामा जानु होला|| दोस्रो चौमासिक निकासा २०७३ फागुण निकासा भयो हेर्नका लागि निकासामा गइ डाउनलोड गर्नुहोला ।||

कर्मचारी विवरण

  • नाम :  निर्मलकुमार घिमिरे ठेगाना :   पद :  जिल्ला शिक्षा अधिकारी

  • नाम :  सेमन्तराज कोइराला ठेगाना :  संखुवासभा, नेपाल पद :  सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी

  • नाम :  कृष्णप्रसाद सुवेदी ठेगाना :  सिन्धुपाल्चाेक नेपाल पद :  सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी

  • नाम :  श्री चिरञ्जिवी गौतम ठेगाना :   पद :  स जि शि अ

  • नाम :  रेविका अमात्य ठेगाना :  धनकुटा पद :  सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी

  • नाम :  श्री रामचन्द्र पौडेल ठेगाना :   पद :  स जि शि अ

  • नाम :  उदयप्रसाद कोइराला ठेगाना :   पद :  शाखा अधिकृत

  • नाम :  अशोक पराजुली ठेगाना :   पद :  शाअ