Need Help ?
Call: +977- 011620085
News Flash
शिक्षकहरुको निकासा २०७४, विद्यालय कर्मचारीहरुको निकासा २०७४, ईसीडी निकासा २०७४, सीएलसी निकासा २०७४ तथा एसएसडीपीको निकासा भएको छ निकासामा गई डाउनलोड गरी हेर्न सकिन्छ ।|| "हामी सबैको इच्छा निशुल्क अनिवार्य आधारभूत शिक्षा"- भर्ना अभियान २०७४|| बालविकासको निकासा २०७३ फागुण भएको छ हेर्न तथा डाउनलोड गर्न निकासामा जानुहोला|| SSDP तर्फको निकासा २०७३ भएको छ हेर्न र डाउनलोड गर्न निकासामा जानु होला|| दोस्रो चौमासिक निकासा २०७३ फागुण निकासा भयो हेर्नका लागि निकासामा गइ डाउनलोड गर्नुहोला ।|| प्रथम चौमासिक शाखागत कार्य सम्पादन बुलेटिन प्रकािशत भएको छ । प्रकाशनमा गएर डाउनलोड गरेर पढ्न सकिन्छ ।|| लेखापरीक्षण कार्य गर्न इच्छुक लेखापरीक्षकहरुलाई सूचना ।|| लेखा परीक्षण सम्बन्धमा विद्यालयहरुलाई सूचना !||

कर्मचारी विवरण

  • नाम :  निर्मलकुमार घिमिरे ठेगाना :   पद :  जिल्ला शिक्षा अधिकारी

  • नाम :  सेमन्तराज कोइराला ठेगाना :  संखुवासभा, नेपाल पद :  सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी

  • नाम :  कृष्णप्रसाद सुवेदी ठेगाना :  सिन्धुपाल्चाेक नेपाल पद :  सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी

  • नाम :  श्री चिरञ्जिवी गौतम ठेगाना :   पद :  स जि शि अ

  • नाम :  रेविका अमात्य ठेगाना :  धनकुटा पद :  सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी

  • नाम :  श्री रामचन्द्र पौडेल ठेगाना :   पद :  स जि शि अ

  • नाम :  उदयप्रसाद कोइराला ठेगाना :   पद :  शाखा अधिकृत

  • नाम :  अशोक पराजुली ठेगाना :   पद :  शाअ